Ethiopia, Addis-Abeba - one responsible address found: